00:00 LO MAG
01:00
02:00 LES POETES
03:00 LA VEU DELS PAISOS CATALANS
04:00 Occitania
05:00 TEKNO PROJECTE
06:00 LA MUSICALA
07:00 LO MAG
08:00
09:00 MIEGJORNAU
10:00 Maison de l'Europe
Les Cathares

11:00 L'INTERVIEW par Serge Gars
12:00 LO MAG
13:00
14:00 MIEGJORNAU
15:00 LIBRES D'OCCITANIA
16:00 ALLEGRETTO
17:00 LA VEU DELS PAISOS CATALANS
18:00 LO MAG
19:00
20:00 AUTOUR DE MINUIT
21:00
22:00 LA VEU DELS PAISOS CATALANS
23:00 TEKNO PROJECTE